Haukneskorets styre 2018

Anita Remmen - leder

Tlf.:  408 41 644

Roger Sjøberg - nestleder

Gunn Simonsen - sekretær

Hilde Vist - kasserer

Heidi Rølvåg - materialforvalter

Eva Janne Arntsen - varamedlem

Astrid Johansen - varamedlem