AKTIVITETER 2020

NB! AKTIVITETLISTA ENDRET, JFR FORSIDA

JANUAR

Oppstart 7. januar. Korseminar 11–12 januar. Oppkjøring til nyttårskonsert 19–22 januar. Besøk av mentor Bjørn Andor Drage

FEBRUAR

Korøvelser. Servering Meyergården 22. februar. Årsmøte 25 februar

MARS

Korøvelser. Oppstart rep til nyttårskonsert 2021. Kaffe-/kakesalg i Kammersalen. Servering Meyergården 21. mars. Velved konsert i Aula 22 mars. 

APRIL

Korøvelser

MAI

Korøvelser. Konsert i spektrum samarbeid med Vikabandet 5. mai. Havmannjubileum. Korsamling på Tjøtta i f.m. mentorordningen 9 – 10 mai

JUNI

Korøvelser. Kortur

JULI

FERIE

AUGUST

Oppstart 25. august

SEPTEMBER

Korøvelser. Delta på kulturnatta? Seminarhelg? 

OKTOBER

Korøvelser

NOVEMBER

Korøvelser. Seminarhelg

DESEMBER

Korøvelser. Juleavslutning 8 desember