AKTIVITETER 2020

JANUAR

Oppstart 7. januar. Korseminar 11 – 12 januar. Oppkjøring til nyttårskonsert 19 – 22 januar. Besøk av mentor Bjørn Andor Drage

FEBRUAR

Korøvelser. Årsmøte 25 februar

MARS

Korøvelser. Velved konsert i Aula 22 mars

APRIL

Korøvelser

MAI

Korøvelser. Konsert i spektrum samarbeid med Vikabandet 5. mai. Havmannjubileum. Korsamling i S. sjøen iforb mentorordningen 9 – 10 mai

JUNI

Korøvelser. Kortur

JULI

FERIE

AUGUST

Oppstart 25. august

SEPTEMBER

Korøvelser. Delta på kulturnatta? Seminarhelg? Oppstart rep til nyttårskonsert 2021

OKTOBER

Korøvelser

NOVEMBER

Korøvelser. Seminarhelg

DESEMBER

Korøvelser. Juleavslutning 8 desember