"Mor Firslings Vuggesang "
Folkevise fra Rana nedtegnet av Ole Tobias Olsen (f. 1830 d. 1924)
Øysteinsalen i Erkebispegården i Trondheim
Landsfestivalen for kor 2006