Her er vi!

Skal vi synge for deg?

Som sangkor så er vår fremste prioritet å opptre med sang. Vi er derfor alltid mottakelige for invitasjoner til arrangementer hvor vi får opptre. Vi kan selvsagt ikke love at vi kan stille opp på alt som dukker opp - vi må jo klare å stille med et minimums-antall sangere i hver stemmegruppe - og det er ikke alltid det klaffer. Men la ikke det hindre deg i å sende oss din invitasjon.


Spesielt interessert er vi selvsagt i betalte sangoppdrag - her er både små og store honorarer interessante. Vi har opparbeidet et repertoar som gjør oss i stand til å ta et vidt spekter av oppdrag. Har du et arrangement hvor det passer med et innslag av et livlig sangkor, ta kontakt med vår leder Gunn